Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výkonný výbor ČTS reagoval na dezinformační mediální kampaň ČRo

ZDROJ: https://www.cztenis.cz/clanek/vykonny-vybor-cts-reagoval-na-dezinformacni-medialni-kampan-cro

Výkonný výbor Českého tenisového svazu jako nejvyšší orgán ČTS projednal na svém pravidelném zasedání dne 4. 5. 2023 mimo jiné i další tendenční, dehonestační mediální útok redaktora Českého rozhlasu Artura Janouška. Výkonný výbor ČTS konstatoval, že jde o naplánované, cílené pokračování série tendenčních a účelových materiálů, postavených na dezinterpretacích, smyšlených a lživých konstrukcích, jejichž cílem je poškodit vedení Českého tenisového svazu a prezidenta ČTS.

Výkonný výbor po velmi podrobné rozpravě a evaluaci velmi závažných důkazních materiálů přijal jednohlasně usnesení, které je součástí oficiálního zápisu z jednání VV ČTS. Na základě schváleného usnesení bylo vydáno mimo jiné i toto komuniké:

1) Výkonný výbor ČTS disponuje veškerými podkladovými materiály i listinnými důkazy, na jejichž základě bude i nadále postupovat cestou práva.

2) Výkonný výbor konstatoval, že dne 2. 5. 2023 proběhlo na půdě sekretariátu ČTS, Štvanice 38, 170 00 Praha 7 setkání s redaktorem ČRo Arturem Janouškem a editorem Antonínem Viktorou, který jej doprovázel. Za ČTS se jednání zúčastnili prezident Ing. Ivo Kaderka, CSc., generální sekretář Mgr. Jakub Fastr, finanční a ekonomická ředitelka ČTS Hana Baierová, sportovní ředitel ČTS a předseda Trenérské rady ČTS Jan Stočes, vedoucí manažerka projektů pro děti, mládež a juniory Mgr. Jana Strnisková a právní zástupce ČTS JUDr. Richard Maleček. Celý průběh jednání byl z důvodu objektivity, transparentnosti a též z důvodu zabránění dezinterpretace jednání, zaznamenán dvěma profesionálními kamerami, diktafony a nahráván prostřednictvím záznamových zařízení a mobilního telefonu. Se zaznamenáváním a natáčením celého průběhu jednání byli všichni přítomní seznámeni v úvodu jednání spolu s představením aktérů jednání. Nikdo z přítomných proti nahrávání a natáčení jednání nevznesl námitku. Námitka ani žádný nesouhlas nebyl prezentován ani při oznámení, že záznam bude v plném rozsahu prezentován adekvátním orgánům, úřadům, žurnalistům a odborné veřejnosti. Prezident ČTS nicméně oznámil zástupcům ČRo (“redaktorům“), že v případě jakékoliv veřejné prezentace trvá na nezkresleném publikování (zveřejnění) celého obsahu jednání. Zástupci ČRo navíc měli vlastní nahrávací zařízení.

3) Prezident ČTS předložil redaktorům řadu konkrétních důkazů, (vč. listinných důkazů - audity KPMG, písemnou komunikaci s představiteli Národní sportovní agentury, videozáznamy z bezpečnostních kamer atd), které nesporně a jednoznačně usvědčují z cíleného a účelového publikování vědomých lží, (viz články jmenovaného na téma loterijních finančních prostředků - darů ČOV, tak zejména využití státní dotační podpory 1. ročníku Billie Jean King Cup 2021). Redaktor Janoušek, ač byl exaktně oficiálně obeznámen s fakty, realitou a skutečným stavem věci, záměrně, cíleně a plánovaně vytvořil materiály sloužící k poškození dobrého jména ČTS a zejména k dehonestaci a pošpinění vedení ČTS, speciálně prezidenta ČTS.

4) V této souvislosti bylo redaktoru Janouškovi sděleno, že ČTS podal trestní oznámení na základě cílených aktivit skupiny osob, jejímž cílem bylo a je destabilizovat vedení ČTS, mimo jiné i prostřednictvím úzké spolupráce s jeho osobou. A právě z důvodu probíhajícího šetření v rámci trestního oznámení, které ČTS podal před několika týdny, nebude nikdo z VV ČTS, sekretariátu ČTS a širšího vedení ČTS nikterak ve věci komunikovat. ČTS takto tímto mj. chce předejít jakékoliv možnosti ovlivňování vyšetřování. Oba redaktoři toto sdělení nesli velmi nelibě, nicméně po ukončení jednání odešli bez skandálu.

5) Dne 4. 5. 2023 přes všechny informace, kterých se mu na jednání dostalo, publikoval A. Janoušek další obdobný bezprecedentní útok, dehonestační a rovněž plánovaný. Tentokrát vytvořil koláž záměrně zkreslených informací, jejichž cílem bylo a je znovu vytvořit dojem, že ČTS koná cosi nekalého a nezákonného. V titulku článku, ale i v textu samotném, opakovaně uvádí - publikuje vědomé lži.

6) VV ČTS konstatuje, že v roce 2021 byla realizována série 32 významných mezinárodních tenisových akcí zejména pro mladé reprezentanty. Tyto mezinárodní eventy jsou zcela klíčovou přípravou reprezentantů ČTS pro vstup do vysokých pater světového tenisu. Jsou to turnaje ITF Futures Tournaments, ATP (WTA) Challengery a mistrovství Evropy juniorů (Tennis Europe Championship). Všechny tyto akce byly uspořádány lege artis smluvním partnerem ČTS - neziskovou organizací Orel Jednota Praha Balkán. Na každý turnaj byla uzavřena s pořadatelem písemná smlouva. Všechny akce byly uspořádány na vysoké úrovni, dle manuálů ITF, WTA, ATP a Tennis Europe. Byly uhrazeny veškeré prize money i veškeré náklady organizace akcí, veškeré platby proběhly bezhotovostními převody z účtu na účet, vždy v cenách obvyklých a podařilo se dosáhnout významných úspor. Tyto se promítly ve využité možnosti zorganizovat mnohem vyšší počet těchto mezinárodních turnajů.

7) VV ČTS konstatuje, že předává i tento dehonestační atak redaktora Janouška právním zástupcům k rozšíření podání cestou práva. Dalším krokem bude předání detailních informací vedení Českého rozhlasu, mediálním Radám a dalším příslušným orgánům, stejně jako zveřejnění velmi podivných okolností vzniku zmíněných reportáží a zejména celého “zákulisí“ bezprecedentního dehonestačního útoku na vedení ČTS vč. prezidenta ČTS.

8) VV ČTS zveřejní nejen videonahrávku a záznam jednání ze dne 2. 5. 2023 s redaktory ČRo, podobně jako další exaktní důkazy o publikování vědomých lží a dalších aktivit organizovaných konkrétními osobami s dehonestačními a dalšími cíli a aktivitami proti ČTS.

Výkonný výbor ČTS
V Praze dne 9.5.2023

 

Adresa

Na Balkáně 990/21A
Praha 3, 130 00

Telefon

RECEPCE
+420-737 303 003

Sociální sítě

© Copyright 2024 Tenisový areál TJ Spoje - All Rights Reserved
Nastavení sledování Cookies